Vizyon; Bünyesinde bulunan teknik ve sosyal programlarda eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelere sahip, uluslararası platformda aranılır nitelikte mesleki beceri düzeyi yüksek elemanlar yetiştiren, Ulusal değerlerinden ödün vermeden, kamu ve özel sektör ile sürekli işbirliği içerisinde, öncü bir eğitim kurumu olmaktır.

 

Misyon; Atatürk İlke ve İnkılaplarını özümsemiş, gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyasının ihtiyaç duyduğu uluslararası standartlarda mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, çözümleyici, mühendis ile işçi arasında, kamu ve özel sektörde hizmet pazarlamasında köprü kurabilecek üstün nitelikli eleman yetiştirmek için çağdaş eğitim ortamını sağlamaktır.

 

BÜYÜKORHAN MESLEK YÜKSEKOKULU TANITIM BROŞÜRÜ


DUYURULAR!